LIST OF PARTICIPANTS
TITLE  : TRAINING PROGRAMME TO SAS & PPF AGENTS

PERIOD : ON 23rd  May, 2007 AT PUDUCHERRY

NAME OF THE INSTITUTE   :    NATIONAL SAVINGS INSTITUTE,  CHENNAI
 

Sl.No

Name of the Agents

1.

Shri. R. Anandaraman

2.

Smt. R. K. Aneedadevi

3.

Shri. R. Aranganathan

4.

Shri. N Balasubramanian

5.

Tmt. B. Bathima

6.

Smt. V. Chandra

7.

Shri. P. Dhanasekaran

8.

Shri. L. Ganesh

9.

Shri. Hasmukh M. Lakhani

10.

Shri. D. Jayakumar

11.

Shri. D. Kotteswaran

12.

Smt. A. Kothainayagi

13.

Shri. P.Y.S. Kumar

14.

Smt. G. Lavanya

15.

Shri. Marie Antoine Joseph

16.

Shri. R. Moorthy

17.

Shri. N. Murugan

18.

Shri. D. Muthialakrishna @ Prakash Babu

19.

Shri. P. Narasimmalu

20.

Shri. D. Oudeacoumar

21.

Shri. B. Padmanaban

22.

Smt. J. Padmavathy

23.

Smt. T.V.R.Rajeswari

24.

Shri. T. Ramakrishnan

25.

Shri. G. Rameshbabu

26.

Shri. A. Ratchaganathan

27.

Shri. V. Ravichandran

28.

Smt. P. Renujain

29.

Smt.M. Sagunthala

30.

Shri. K. Sankar

31.

Smt. M. Saroja

32.

Smt. S. Seetha

33.

Shri. M. Sivakumar

34.

Shri. S. Umasankar

35.

Smt. K. Velmayil

36.

Smt. V. Velmurugan

37.

Shri. R. Vengadessane

38.

Shri. S.U.Venkatachalam